ติดต่อเรา

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทร 0-3260-1349

http://nfc.pkn@nfc.mail.go.th
https://www.facebook.com/nfc.pkn
Youtube Channel สภจ.ประจวบคีรีขันธ์