โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกร หลักสูตร “การขยายพันธุ์ขนุน”

0
193

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรทำสวนอ่าวน้อย ได้จัดทำโครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกร หลักสูตร “การขยายพันธุ์ขนุน” เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรและเกษตรกรที่สนใจได้เรียนรู้เทคนิคการขยายพันธุ์ขนุน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพหลัก ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)หมู่ที่ 10 ตำบลอ่าวน้อย      อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ ได้มีหน่วยงานสำนักงานเกษตรอำเภอทับสะแก สำนักงานเกษตรจังกวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมบูรณาการในครั้งนี้ด้วย…

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here