ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดสัมมนาเครือข่าย ผลักดันผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล เพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตรกรให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

0
499

วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายสภาเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล ปี 2561 เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่ทบทวนแนวทางการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดฯ ณ ห้องประชุมโรงแรมหาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยท่านประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานครั้งนี้ มีนายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงาน และมีนายเดชา บรรลือเดช ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ด้านประมง นายอานนท์ โลดทนงค์ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดคนที่ 1/ประธานคณะทำงานด้านข้าวและพืชไร่ นายสายชล ชนะภัย รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดคนที่ 2/ประธานคณะทำงานด้านพืชสวน นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด นายตติย อัครวานิชตระกูล ที่ปรึกษาสภาเกษตรกรจังหวัด นายสุชาติ ยกชู ประธานคณะทำงานด้านปศุสัตว์และประมง นายสมยศ ชนะแรง ประธานคณะทำงานด้านน้ำ ดิน หนี้สิน องค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรมอื่น ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ด้านของสภาเกษตรกรจังหวัด สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดทั้ง 8 อำเภอ ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล และ เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วม

ในภาพอาจจะมี 1 คน    นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้บรรยายเรื่องบทบาทสภาเกษตรกรกับการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจและฐานะทางสังคมอย่างยั่งยืน โดยระบุว่า เครือข่ายผู้แทนเกษตรกรตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับอำเภอ มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เกษตรกรต้องรู้จักช่วยตัวเองและให้หาแนวทางการพัฒนาต่อยอดจากพืชเศรษฐกิจเดิมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีอยู่แล้ว และจะช่วยแก้ไขปัญหาราคาพืชผลให้เกษตรกรไม่เสียเปรียบและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ซึ่งการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างพลังให้การดำเนินงานเครือข่ายครอบคลุมการทำงานทั้งระดับตำบล อำเภอ จังหวัดและจะช่วยยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร

ในภาพอาจจะมี 5 คน, รวมถึง สุรัตน์ มุนินทรวงศ์, ตติย อัครวานิชตระกูล และ อานนท์ โลดทนงค์, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และตาราง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, รวมถึง อานนท์ โลดทนงค์, สายชล ชนะภัย และ ประเสริฐ จันวิไชย, ข้อความ

โดยการสัมมนาครั้งนี้ สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานของสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4 คณะทำงาน คณะทำงานด้านข้าวและพืชไร่ คณะทำงานด้านพืชสวน คณะทำงานด้านปศุสัตว์และประมง คณะทำงานด้านน้ำ ดิน หนี้สิน องค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรมอื่นและให้คณะผู้ปฏิบัติงานระดับตำบลระดมความคิดเห็นเสนอแนวทางแก้ไขปัญหารวมทั้งสรุปปัญหา ความต้องการ และแนวทางแก้ไขเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนภาคการเกษตรและนำเสนอปัญหาเพื่อนำไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการแก้ไขต่อไป

ในภาพอาจจะมี 7 คน, รวมถึง Fai Sawitree, Namo Wanvilai, ประเสริฐ จันวิไชย และ สมใจ นพชำนาญ, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 20 คน, รวมถึง สมปอง บัวงาม, แหม่ม ร่องแก้ว, Fai Sawitree, Prapai Pearsanit, Namo Wanvilai, สมใจ นพชำนาญ, ตติย อัครวานิชตระกูล, มัลลิกา สืบพันธ์, อานนท์ โลดทนงค์ และคนอื่นๆ อีก 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here