ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ” แนะนำ กองทุนการออม กอช

0
444

ช่วงเช้าวันนี้ 21 กันยายน 2561 นายสายชล ชนะภัย รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คนที่ 2 และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายพัลลภ สิงหเสนี เป็นประธาน ได้มอบนโยบายแก่ส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแกนนำกลุ่มมวลชนในพื้นที่ ในการมาร่วมโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ” ครั้งนี้ สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และนอกจากนี้ยังได้ให้บริการความรู้การออม จากเจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรม ครู ก เรื่องการแนะนำ กอช. หรือ กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนบำนาญให้ได้มีหลักประกันความมั่นคงให้ชีวิตยามเกษียณ กับประชาชนหรือเกษตรกรมาร่วมโครงการและสนใจ อีกด้วย

                        

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here