ร่วมบูรณาการกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

0
178

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม พร้อมด้วย นางสาวกีรติยา สวัสดิภาพ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมบูรณาการกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและร่วมงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งนวัตกรรม “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพยกระดับภูมิภาค” ณ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here