ร่วมเสนอพิจารณาแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ

0
767

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นำโดยนายสายชล ชนะภัย รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คนที่ 2 นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสมชาย ปีแก้ว  นายสนม มณีแดง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพร้อมทั้งคณะทำงานด้านพืชสวนสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว ร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการมะพร้าว เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ โดยการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ มีการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ ให้กับรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เสนอ ให้สภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดตั้งเครือข่ายองค์กรผู้ปลูกมะพร้าวทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมะพร้าว เพื่อเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายผู้ปลูกมะพร้าวระดับชาติเพื่อรองรับการทำงานร่วมกับรัฐบาล

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here