ประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน

0
413

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 น. ประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน โดยมีนายสมยศ ชนะแรง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน การประชุมครั้งนี้เป็นการจัดพื้นที่ให้เกษตรกรทำกิน ความต้องการของเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ โดยจัดทำข้อเสนอแก้ไขปัญหาและการพัฒนาการเกษตร ประชุม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here