โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาเพื่อพัฒนายุวเกษตรกร หลักสูตร “การขยายพันธุ์ขนุน”รุ่นที่ 1/2561

0
666

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาเพื่อพัฒนายุวเกษตรกร หลักสูตร “การขยายพันธุ์ขนุน”รุ่นที่ 1/2561        ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยบูรณาการโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรหรือทายาทเกษตรกร จัด ณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้เยาวชนใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และสามารถนำไปทำและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here