สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมคณะทำงานด้านปศุสัตว์และประมง

0
681

เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. นายชนิด ยอดแก้ว สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รองประธานคณะทำงานด้านปศุสัตว์และประมง เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะทำงานด้านปศุสัตว์และประมง        สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพิจารณาการจัดทำโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร และรับทราบปัญหาความต้องการของเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสนง.สกจ.ปข. ผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ผู้แทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เข้าร่วมประชุม

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here