สู้วิกฤตราคาตกต่ำ จัดอบรมให้ความรู้สาธิตวิธีการปลูกพืชสับปะรดพันธุ์MD2

0
1124

 
เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.61 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) หมู่ 10 ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสุวิทย์ พุกกะเวส นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) โดยมีสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองประจวบฯได้ร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดิน จ.ประจวบฯ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบฯ สำนักงานประมงอำเภอ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ความรู้และสาธิตวิธีการปลูกสับปะรดผลสดพันธุ์ MD2 ให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการก่อนส่งขายให้กับผู้บริโภค เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรสู้วิกฤตในสภาวะที่ราคาสับปะรดราคาถูก
นายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเป็นประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ 10 กล่าวว่าการจัดงานในวันนี้เป็นสิ่งที่ดีช่วยให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดอ่าวน้อยได้มีความรู้และทักษะวิธีการปลูกสับปะรดพันธุ์ md2 ให้ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการเพื่อส่งขายเป็นผลสดให้กับผู้บริโภคและห้างสรรพสินค้า พันธุ์สับปะรด md๒ นั้นปัจจุบันมีการคัดแยกส่งห้างสรรพสินค้า ส่วนสับปะรดที่ไม่ได้ขนาดหรือสุกเกินไปก็จะนำมาเข้าสู่กระบวนการแปรรูป เช่น การกวน ทำแยมขนมปังไส้สับปะรด และคั้นเอาน้ำ สร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรอีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here