ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ด้วยโครงการระดมพลังไทยช่วยไทย ในการแก้ไขบรรเทาปัญหาราคาผลสับปะรดตกต่ำ

0
1102

เช้าวันพุธที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๑ เวลา 9.00 น.  ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นายสุรัตน์  มุนินทรวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช  นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ร่วมปล่อยขบวนรถขนส่งลำเลียงผลผลิตสับปะรด โดยมีดร.พัลลภ สิงหเสนี   ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน  กิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มีพื้นที่ปลูกมากถึง 445,000 ไร่ และมีเกษตรผู้ปลูกสับปะรด 12,000 ราย กำลังประสบปัญหาราคาจำหน่ายผลผลิตตกต่ำเหลือเพียงกิโลรัมละ 1.15 บาท ขณะเดียวกันกับที่มีการปลูกสับปะรดกันมากในทุกภาคของประเทศ ดังนั้น รัฐบาลจึงมอบนโยบายให้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ด้วยโครงการระดมพลังไทยช่วยไทย ในการแก้ไขบรรเทาปัญหาราคาผลสับปะรดตกต่ำ และยังเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาผลกระทบของผลผลิตที่เกินจากการรองรับของโรงงานแปรรูป ซึ่งจะดำเนินการในห้วงที่มีผลผลิตสับปะรดออกสู่ตลาดพร้อมกันมากที่สุดในระหว่าง 15 พ.ค.-15 มิ.ย.61 ซึ่งคาดว่าจะสามารถระบายด้วยการกระจายผลผลิตออกไปนอกแหล่งผลิตได้กว่า 22,800 ตัน  ในการปล่อยขบวนรถในครั้งนี้ มีเป้าหมายส่งผลผลิตสับปะรดไปยังกระทรวงมหาดไทย 29 ตัน กองบิน 5 ตัน เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ตัน และกระจายผลผลิตสับปะรดสู่ผู้บริโภคภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้ง 8 อำเภอ รวม 35 ตัน และยังมีเป้าหมายส่งผลผลิตไปยังตลาดปลายทาง หน่วยงานทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่พำนักในประเทศไทยที่นิยมบริโภคผลไม้สดอีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here