คณะทำงานด้านพืชสวนประชุมผลักดัน สมาพันธ์ และยุทธศาสตร์มะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

0
1136

เมื่อวัน ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. ประชุมคณะทำงานด้านพืชสวน สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีนายสายชล ชนะภัย  เป็นประธานคณะทำงานด้านพืชสวน นายสมชาย ปี่แก้ว เป็นรองประธานและนายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานพร้อมคณะทำงาน  การประชุมครั้งนี้ เชิญ บริษัทเทพผดุงพรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด เข้าร่วมเพื่อหารือสถานการณ์นำเข้ามะพร้าว  นอกจากนี้มีคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ชั่วคราว) เข้าร่วมประชุมพิจารณาแสดงความคิดเห็นข้อบังคับ การรับสมาชิก ผลักดัน ให้เกิดสมาพันธ์เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และระดมความคิดเห็นร่างยุทธศาสตร์มะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here