ปล่อยแถวคาราวานสับปะรด จำนวน 22 คัน เพื่อส่งไปยังกองทัพภาค ที่ 1 ตามโครงการระดมพลังไทยช่วยไทยแก้ปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ

0
907

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 61 นายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอานนท์ โลดทนงค์ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด คนที่ 1 ที่สหกรณ์ชาวไร่สับปะรดสามร้อยยอด ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์        (รอง ผอ.รมน.จังหวัด) นาย กิติกรณ์ เทพอยู่อำนวย หัวหน้าป้องกันภัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ.ส.อ.ไชยา อยู่ชมบุญ เจ้าหน้าที่ ส่วนประสานงาน กกล.รส.จังหวัดประจวบฯ พื้นที่ อ.สามร้อยยอด ได้ร่วมกันตรวจความพร้อมของเกษตรกรชาวไร่สับปะรด และรถบรรทุก ก่อนปล่อยแถวคาราวานสับปะรด จำนวน 22 คัน เพื่อส่งไปยังกองทัพภาค    ที่ 1 ตามโครงการระดมพลังไทยช่วยไทยแก้ปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำของกองทัพบกซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการกระจายผลผลิตสับปะรดผลสดออกสู่ตลาดปลายทางตามโครงการระดมพลังไทยช่วยไทยแก้ปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำของกองทัพบก ดำเนินงานโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561 ที่จะมีผลผลิตออกมามาก โดยให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอจำนวน 135 กลุ่มเป็นผู้รวบรวมคัดเลือกผลผลิตของสมาชิกก่อนส่งไปยังหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกเพื่อใช้จัดเลี้ยงกำลังพล ด้าน พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดฯ กล่าวว่า พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สั่งการให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ประสานงานกับทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่สับปะรด ในรูปแบบประชารัฐ โดยเริ่มที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นแห่งแรก เพราะเป็นจังหวัดที่มีการปลูกสับปะรดมากที่สุดในประเทศ โดยกองทัพบกจะเข้ามาช่วยเหลือด้วยการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในราคา กก.ละ 4 บาท เบื้องต้นจะมีการส่งผลผลิตไปยังหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งเตรียมจะส่งไปอีกกว่า 200 ตัน โดยจะทยอยรับซื้อต่อเนื่องจนกว่าราคาในตลาดจะขยับมาถึง กก.ละ 4 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรสามารถอยู่ได้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here