กิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหญ้าหมักภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาคการเกษตร

0
1073

สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหญ้าหมักภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาคการเกษตร

                                  DSCF0182

   เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสุชาติ ยกชู ประธานคณะทำงานด้านปศุสัตว์และประมง สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตหญ้าหมัก ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาคการเกษตรโดยบูรณาการร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ณ กลุ่มเกษตรกรทำนาหญ้าห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้เกษตรกรได้รู้วิธีการเก็บถนอมพืชอาหารสัตว์ โดยวิธีการหมักสำหรับใช้เป็นอาหารโคแก้ไขปัญหาขาดแคลนอาหารสัตว์หยาบในการเลี้ยงโคในช่วงฤดูแล้งเพิ่มคุณภาพพืชอาหารสัตว์และรายได้ของสมาชิกผู้ปลูกหญ้า โดยมีนายสมศักดิ์ เภาทอง ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว สำนักพัฒนาอาหารสัตว์เป็นวิทยากร บรรยายและสาธิตการทำพืชอาหารสัตว์โดยวิธีหมัก(หญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑) กลุ่มเป้าหมายการจัดกิจกรรมฝึกอบรมครั้งนี้ ผู้แทนองค์กรเกษตรกรผู้ปลูกหญ้าเนเปียร์ ปากช่อง นายประเสริฐ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อต้องการให้เกษตรกรผู้ปลูกหญ้าสามารถนำความรู้ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพในพื้นที่และสร้างองค์ความรู้และพัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่ โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะได้ยกระดับราคาสินค้าเกษตรให้สูงขึ้นรวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here