สภาเกษตรแห่งชาติเปิดศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติและเตรียมจดสิทธิบัตรนวัตกรรมการเลี้ยงกุ้ง

0
1022

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติที่บ่อเลี้ยงกุ้งของนายเดชา บรรลือเดช ณ ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ  โดยนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติภายหลังจากการทำพิธีเปิดศูนย์แล้ว นายประพัฒน์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจากโรคระบาด รวมทั้งปัญหาสถานการณ์อุตสาหกรรมกุ้งมีอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลผลิตมีแนวโน้มลดลงทั้งในด้านมูลค่าการส่งออกและปริมาณกุ้ง ห่วงโซ่อุตสาหกรรมถึงกับประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง สภาเกษตรกรแห่งชาติตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยเฉพาะปัญหาโรคกุ้งตายด่วน EMS (Early Mortality Syndrome) จึงได้มอบให้คณะกรรมการด้านประมงของสภาฯทำการศึกษาและหาแนวทางการแก้ปัญหาโรค และใช้พื้นที่ของนายเดชา บันลือเดช สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำสามร้อยยอด-ปราณบุรี จำกัด ซึ่งจัดทำเป็นต้นแบบการทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งสาธิตของเกษตรกร โดยใช้นวัตกรรมการเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติจนประสบผลสำเร็จสามารถเลี้ยงกุ้งปลอดจากการระบาดของโรคและเผยแพร่ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้ ทั้งนี้ นายเดชาได้คิดค้นนวัตกรรมวิธีการเลี้ยงกุ้งแบบใหม่เป็นระบบปิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เลียนแบบระบบน้ำขึ้น น้ำลงแบบธรรมชาติ(RAS – aquamimicry) เป็นไปตามมาตรฐาน BAP ของผู้ซื้อและสามารถรับมือกับปัญหาโรคกุ้งตายด่วนได้ จึงได้เสนอให้ฟื้นฟูอุตสาหกรรมกุ้งขึ้นในรูปแบบของคลัสเตอร์ในนามของสภาเกษตรกรฯ โดยมีสหกรณ์ฯเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและรวบรวม ธกส.และอีกหลายส่วนภาคีร่วมขับเคลื่อนในฐานะคลัสเตอร์โดยมีบริษัท อันดามันซีฟู๊ด จำกัด เป็นผู้รับซื้อ ต่อมา ธกส.เห็นว่าเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรจึงได้สนับสนุนให้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ พร้อมรองรับเกษตรกรที่จะเข้ามาศึกษา โดยศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อนำองค์ความรู้ ในการเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติสู่เกษตรกร ทั้งในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเกษตรกรทั่วประเทศ โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยให้สามารถกลับมาเลี้ยงกุ้งได้ ซึ่งการฝึกอบรมก่อนลงมือเลี้ยงกุ้งถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ และจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่าย ในการร่วมมือสนับสนุนให้การฟื้นฟูอาชีพเลี้ยงกุ้งด้วยนวัตกรรมระบบเลี้ยงแบบอิงธรรมชาติเป็นไปอย่างยั่งยืน สนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำสามร้อยยอด – ปราณบุรี จำกัด โทร.032-688-789 ,08-6368-7762 หรือสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 032 -601-349

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here