การประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอ อำเภอบางสะพานน้อย ครั้งที่ 1/2559

0
780

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอและผู้แทนเกษตรกร (อำเภอบางสะพานน้อย) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรในอำเภอ รวบรวม ประมวลข้อมูลปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา พัฒนาการเกษตร และการป้องกันภัยพิบัติในท้องที่อำเภอ ประมวลข้อมูลวิธีการผลิต ต้นทุนและรายได้จากการผลิต ราคาของสินค้าเกษตร และจัดทำข้อเสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมอำเภอ

โดยมติที่ประชุมกำหนดจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลปี 2560 คือ ตำบลทรายทอง รายสินค้าที่กำหนด และจะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลต่อไป..

15622021_1162129337216197_6577554605026023958_n

15589593_1162129413882856_8927231588133916106_n

15621936_1162129473882850_4958501127446170831_n

15621737_1162129373882860_3456637437777408058_n

15542318_1162129447216186_2089208717211198465_n

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here