การประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2559

0
602

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอและผู้แทนเกษตรกร (อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์) ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรในอำเภอ รวบรวม ประมวลข้อมูลปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา พัฒนาการเกษตร และการป้องกันภัยพิบัติในท้องที่อำเภอ ประมวลข้อมูลวิธีการผลิต ต้นทุนและรายได้จากการผลิต ราคาของสินค้าเกษตร และจัดทำข้อเสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมอำเภอ

โดยมติที่ประชุมกำหนดจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลปี 2560 คือ ตำบลอ่าวน้อย รายสินค้าที่กำหนด ได้แก่ สับปะรดผลสด และจะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลต่อไป..

15171207_1189228901126690_9036815710581585662_n 15220024_1189228827793364_1931353881989570488_n 15220258_1189228861126694_5373709092748789584_n 15241178_1189229027793344_4987261942969245655_n

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here