การประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอ อำเภอทับสะแก ครั้งที่ 1/2559

0
551

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอและผู้แทนเกษตรกร (อำเภอทับสะแก) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรในอำเภอ รวบรวม ประมวลข้อมูลปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา พัฒนาการเกษตร และการป้องกันภัยพิบัติในท้องที่อำเภอ ประมวลข้อมูลวิธีการผลิต ต้นทุนและรายได้จากการผลิต ราคาของสินค้าเกษตร และจัดทำข้อเสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมอำเภอ

โดยมติที่ประชุมกำหนดจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลปี 2560 คือ ตำบลนาหูกวาง รายสินค้าที่กำหนด ได้แก่ มะพร้าว และจะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลต่อไป..

15134612_1188331677883079_1311839677438159487_n15128838_1188331791216401_6014799698010236802_o15232220_1188331714549742_5464585617769096433_n15134804_1188331834549730_7825310931147073911_n

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here