โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพต้นแบบการทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งสาธิตของเกษตรกร

0
942

พิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพต้นแบบการทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งสาธิตของเกษตรกร โดยใช้นวัตกรรมการเลี้ยงแบบอิงธรรมชาติ (Ras : Semi-biomimicry) สู่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอย่างยั่งยืน

942854_933488643413602_4693329046643782489_n

โดยท่านประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ วันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมปัตตาเวีย รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 12705328_933494533413013_5529080229863280130_n 12729306_933488800080253_4469458481811303045_n 12743500_933488906746909_4549391116084166845_n 12744669_933488560080277_2472583857706672001_n 12745463_933488476746952_2066723447251600097_n 12745463_933488610080272_2039618555309958084_n 12745612_933494556746344_5247583316248952046_n 12745946_933488880080245_2357764787885002723_n 12745957_933488526746947_5252792050926408855_n 12747479_933483503414116_1604246269789303278_o

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here