จัดเวทีเสวนาหัวข้อเรื่อง “เมื่ออนาคตมะพร้าวสดใส จะพัฒนาร่วมกันอย่างไรให้ยั่งยืน”

0
883

เมื่อเวลา 13.00 น. วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดเวทีเสวนาหัวข้อเรื่อง “เมื่ออนาคตมะพร้าวสดใส จะพัฒนาร่วมกันอย่างไรให้ยั่งยืน” ณ โดมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในงานวันเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 โดยนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิด นายสำออย วงศ์เณร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวรายงาน  รวมทั้งหน่วยงานราชการ เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว เข้าร่วมงาน ในช่วงแรกเป็นการบรรยายวิชาการเรื่อง ศักยภาพการผลิตมะพร้าวจังหวัดประจวบฯ โดยนายสุชาติ วงศ์เณร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ช่วงที่สอง จัดเวทีเสวนาในเรื่อง “เมื่ออนาคตมะพร้าวสดใส จะพัฒนาร่วมกันอย่างไรให้ยั่งยืน” ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายสิทธิชัย ทิมเทียบ คณะกรรมการสมาคมชาวสวนมะพร้าวแห่งประเทศไทย  นายสายชล ชนะภัย ประธานคณะทำงานด้านพืชสวน สภาเกษตรกร จ.ประจวบฯ น.ส.สุริยาวดี กาญจนรัตน์ กลุ่มพัฒนาเกษตรอินทรีย์บางสะพาน นายสนม มณีแดง สมาชิกสภาเกษตรกร 13895103_1217509708293082_1271332220880352746_n 13645075_1217510151626371_7597745333390209784_n 13669178_1217509704959749_2082128234830340684_n 13669555_1217510118293041_295803730444858040_n-1  13680628_313946475604760_7051600239330504847_n 13872821_1217509794959740_5520685484794426052_n 13872983_1217509798293073_6078349041336232922_n 13873179_1217510098293043_3315663676821189752_n 13876166_313947635604644_2116351534785968985_n 13892167_1217509878293065_5843539499329886896_n               จ.ประจวบฯ  ในการจัดเวทีเสวนาครั้งนี้เพื่อเป็นส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าว ให้ความรู้พัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดมะพร้าวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกษตรกรได้รับความรู้ในการบริหารจัดการมะพร้าวทั้งระบบให้มีคุณภาพ สร้างแรงจูงใจและความเชื่อมั่นให้เกษตรกรสนใจปลูกมะพร้าวเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ๆเหมาะสม ไม่เคยปลูกมะพร้าวมาก่อนและปลูกทดแทนสวนมะพร้าวเดิมด้วยพันธุ์ดี และสามารถจัดการโรคและแมลงที่เป็นศัตรูมะพร้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here