ประชุมคณะทำงานดำเนินการและประสานการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกิน พื้นที่นิคมสหกรณ์บางสะพาน ครั้งที่ 2/2562

0
282

ช่วงเช้าวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการและประสานการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกิน พื้นที่นิคมสหกรณ์บางสะพาน ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายนันทปรีชา คำทอง เป็นประธานคณะทำงาน นายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวัชระ วชิรศิริ นายชนิด ยอดแก้ว สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมนอกจากนี้ยังเชิญหน่วยงานราชการ สหกรณ์นิคมบางสะพาน สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางจัดทำข้อเสนอแก้ไขปัญหาด้านสิทธิในที่ดินพื้นที่นิคมสหกรณ์

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here