ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 5/2562

0
237

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นำโดยนายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอานนท์ โลดทนงค์ รองประธานคนที่ 1 นายสายชล ชนะภัย รองประธานคนที่ 2 นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วน/ฝ่ายและพนักงาน จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 5/2562 เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสภาเกษตรกรแห่งชาติ รวมทั้งพิจารณางบประมาณและเตรียมแผนการดำเนินงานปี 2563 ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here