ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

0
371

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร นางสาวสมใจ นพชำนาญ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมที่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ณ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยนานัปการ เช่น การเลิกทาส การพัฒนาประเทศในด้านสังคม การศึกษา การคมนาคม ทำให้พระองค์ได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช ” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here