สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ได้สนับสนุนการนำเข้ามะพร้าว

0
491

วันที่ 6 ตุลาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำโดย นายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอานนท์ โลดทนงค์ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คนที่ 1 นายสายชล ชนะภัย รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คนที่ 2 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสมชาย ปี่แก้ว นายสุชาติ ยกชู สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และนายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชุมหารือเรื่องการนำเข้ามะพร้าว โดยนายสายชล ชนะภัย รองประธานและอดีตอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าวว่า หลังจากอนุกรรมการมีมติเห็นชอบให้นำเข้ามะพร้าวนอกในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม2562 นั้นการทำหน้าที่อนุกรรมการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าวชุดนี้มีหน้าที่เพียงเสนอความเห็นเบื้องต้นแต่การนำเข้าเป็นอำนาจของคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชหรือบอร์ดชุดใหญ่และการทำหน้าที่อนุกรรมการตำแหน่งที่มาจากการคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่อย่างใด และทางสภาเกษตรกรจังหวัดไม่ได้สนับสนุนการนำเข้ามะพร้าวเพราะทราบถึงผลกระทบกับมะพร้าวของเกษตรกรในประเทศ ที่ผ่านมารัฐบาลไม่อนุญาตให้นำมะพร้าวนอกเข้ามาตั้งแต่ปี 2561 ในลักษณะการขอความร่วมมือเพราะไม่มีกฎหมายหรือระเบียบ ข้อห้าม ดังนั้น อนุกรรมการบางส่วนเห็นว่าควรมีมาตรการผ่อนปรนในการซื้อขายสินค้าเกษตรกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงกำหนดให้นำมะพร้าวเข้า 7.2 หมื่นตัน ขณะที่เดิมผู้ประกอบการสามารถนำเข้ามะพร้าวนอกได้ตามกรอบการค้าโลก หรือดับเบิลยูทีโอ หากนำเข้าในโควตาเสียภาษี 20% ส่วนนอกโควตาต้องจ่ายภาษี 54% และสามารถขอคืนได้ เมื่อส่งออกแต่ได้ไม่เต็มจำนวน นายวิสูตร วิทยานันท์ กล่าวว่า สภาเกษตรกรจังหวัดมีหน้าประสานนโยบายและช่วยเหลือเกษตรกร และอยู่ข้างเกษตรกรเป็นช่องทางของการนำปัญหาของเกษตรกรไปสู่นโยบาย เป็นกลไกสำคัญในการทำงานระหว่างรัฐและเกษตรกรไทยทั่วประเทศ ในเรื่องมะพร้าวเห็นควรให้มีการประกันรายได้เกษตรกรอย่างพืชชนิดอื่นด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here