ชาวสวนปาล์มได้รับเงินส่วนต่างประกันรายได้งวดแรกโอนเข้าบัญชี 1ตุลาคม นี้

0
600

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสายชล ชนะภัย รองประธานคนที่ 2 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสมชาย ปี่แก้ว นายชนิด ยอดแก้ว นายวัชระ วชิรศิริ นายชนะไพรินทร์ ภักดีเสมอ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วน/ฝ่าย เจ้าหน้าที่และผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล เข้าร่วมโครงการสร้างการรับรู้การประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ลงพื้นที่พบปะกับเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ภายในงาน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการมาสร้างการรับรู้โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน และชี้แจงมาตรการประกันรายได้ โดยยืนยันกับเกษตรกรว่าเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียน จะได้รับเงินส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาตลาด ตามพื้นที่ปลูกจริงไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่ มีเงื่อนไขต้องเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้ว มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี และผลปาล์มคุณภาพน้ำมัน 18% โดยประกันรายได้ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 4 บาท วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นวันแรกเงินส่วนต่างจะถึงมือเกษตรกร โดยราคาตลาดอ้างอิงจะมีการกำหนดโดยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ซึ่งจะได้เท่ากันสำหรับทุกจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิต และจากนั้นจะจ่ายเป็นงวดๆ ละ 45 วัน จนครบ 8 งวด” ปริมาณปาล์มที่ปลูกในประเทศ มีมากกว่าความต้องการใช้ในประเทศ จึงทำให้ราคาปาล์มตกต่ำ โดยมีมาตรการแก้ไขดังต่อไปนี้ คือ รัฐบาลจะส่งเสริมให้คนไทย ใช้ บี 10 ภายในวันที่ 1 ม.ค.2563         ทั่วประเทศ , กระทรวงพาณิชย์จะเร่งมาตรการผลักดันส่งออกให้ได้มากที่สุด การเข้มงวดกับการลักลอบนำเข้าโดยใช้มาตรการเด็ดขาด และให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำไปเผาเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยเชื่อว่ามาตรการเหล่านี้ สามารถสร้างสมดุลให้กับราคาปาล์มภายในประเทศได้ จนทำให้ราคาปาล์มกับมาอยู่ในระดับที่เหมาะสม ส่วนการประกันรายได้ยางพารา ได้หารือกับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์แล้ว โดยในวันที่ 4 ต.ค.2562 จะมีการนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อเร่งดำเนินการให้มีการประกันราคายางพาราให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยเร็วที่สุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here