ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 4/2562

0
268

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นำโดยนายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอานนท์ โลดทนงค์ รองประธานคนที่ 1 นายสายชล ชนะภัย รองประธานคนที่ 2 นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และพนักงาน จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 4/2562 เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสภาเกษตรกรแห่งชาติ รวมทั้งการดำเนินงานของคณะทำงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

       

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here