สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับรางวัลสำนักงานไร้ถังขยะ ประจำปี 2562

0
250

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ดำเนินกิจกรรมสำนักงานไร้ถังขยะ ภายใต้โครงการลดปริมาณขยะและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายและได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อคัดเลือกส่วนราชการที่ผ่านมาตรฐานสำนักงานไร้ถังขยะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกาศผลการตัดสิน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับรางวัลสำนักงานไร้ถังขยะ ประจำปี 2562 ระดับดี

ในภาพอาจจะมี 8 คน, รวมถึง Namo Wanvilai, ประเสริฐ จันวิไชย, สมใจ นพชำนาญ, Fai Sawitree และ สมปอง บัวงาม, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here