สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บูรณาการฝนหลวงปลูกป่าบึงนครเพิ่มประสิทธิภาพทำฝนหลวง

0
309

ช่วงเช้า วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำโดยนายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์และการเกษตร นางสาวสมใจ นพชำนาญ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงสืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ธนาคารต้นไม้บ้านบึงนคร หมู่ที่ 12 ต.บึงนคร อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมในงานมีหน่วยงานราชการ อาสาสมัครฝนหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ชาวบ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ร่วมปลูกต้นไม้จำนวน 1,000 ต้น เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้สามารถกลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เป็นการเพิ่มผืนป่าและสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าต้นน้ำ ตลอดไป

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here