โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ  ต้านภัยยาเสพติด

0
366

ในภาพอาจจะมี 11 คน, รวมถึง Fai Sawitree, ประเสริฐ จันวิไชย, สายชล ชนะภัย, Namo Wanvilai, สมใจ นพชำนาญ และ สมปอง บัวงาม, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ
ต้านภัยยาเสพติด ณ ห้องประชุมทองนพคุณ ชั้น 2 โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิด โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รู้จักใส่ใจสุขภาพกายและสุขภาพใจ รับรู้ถึงพิษภัยของสารเสพติดและการป้องกัน รวมถึงกฎหมายและบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดและการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้นำในท้องที่และเยาวชนในพื้นที่ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบฯ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี วิสูตร วิทยานันท์, สถานที่ในร่ม และข้อความ

ในภาพอาจจะมี ประเสริฐ จันวิไชย, ดอกไม้

การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานป้องกันและปราบปราบยาเสพติด ในภาคเช้าเป็นการบรรยาย 3 หัวข้อ หัวข้อแรก “คนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพและสุขภาพใจ” โดยวิทยากร คุณบุษบา คูหาพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวข้อที่ 2 บรรยาย เรื่อง”พิษภัยของสารเสพติด ยาเสพติด และการป้องกัน” โดยวิทยากร คุณประมุข สัจวิเศษ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวข้อที่ ๓ บรรยาย “กฎหมายและบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด” โดยวิทยากร ร้อยตำรวจเอก ปรีชา บุญเกต สถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์ ในภาคบ่ายเป็นการอภิปราย เรื่องประเด็นฮอตกัญชา มีผู้ร่วมอภิปรายดังนี้ คุณเลิศเชาว์ สุทธาพานิช เภสัชกรชำนาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คุณมณฑา ขนเม่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการดำเนินโครงการมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 67 รายและมีเครือข่ายผู้นำเยาวชนในพื้นที่ตำบลห้วยทรายเพื่อสานต่อกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของตนเอง ครอบครัว รวมทั้งการถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนต่อไป

ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 9 คน, รวมถึง District Agriculture Samoeng, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี Prapat Panyachatraksa, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here