ร่วมต้อนรับคณะดูงานจากประเทศเมียนมาร์

0
278

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำโดย นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตรและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมต้อนรับ นายวูนา ลิน ประธานสหกรณ์การเกษตรตะนาวศรีและคณะจากเมืองมะริด ประเทศเมียนมาร์ ได้มาศึกษาดูงาน โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี โรงงานคัดบรรจุสับปะรด ณ ตำบลอ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยมีนายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเป็นประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวนอ่าวน้อยต้อนรับ การมาศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยน ขยายส่งเสริมทางด้านการตลาดสับปะรดระหว่างไทย – เมียนมาร์ ในการส่งออก เพิ่มผลผลิตภาพและมูลค่าส่งเสริมการผลิตสับปะรด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here