ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

0
341

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 โดยมีนายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมประจวบสามอ่าว อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 อยู่ภายใต้โครงการลดปริมาณขยะและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายจัดงานวันสิ่งปวดล้อมโลก ประจำปี 2562 ผู้เข้าร่วมงานมาจากหน่วยงานราชการ      ผู้แทนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาเกษตรกรจังหวัด ผู้แทนเครือข่ายโรงเรียนปลอดขยะ ภายในงานจัดนิทรรศการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะมูลฝอยเครื่องอัดกระทงใบตอง สัมมนาในการแก้ไขปัญหาของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันในการผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการจัดการของเสียอันตรายชุมชน ตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศและส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของรัฐบาลสอดคล้องการรณรงค์ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here