ประชุมหารือแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกินในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์บางสะพาน

0
523

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายนันทปรีชา คำทองเป็นประธานในที่ประชุม นายสมยศ ชนะแรง ประธานคณะทำงานด้านน้ำ ดิน หนี้สินและองค์กรเกษตรกรอื่น นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการและเกษตรกร จัดประชุมหารือแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกินในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์บางสะพาน เพื่อหาแนวทางการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในการขอเอกสารสิทธิ์ การประชุมครั้งนี้มีมติแต่งตั้งคณะดำเนินการขับเคลื่อนและติดตามแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินพื้นที่นิคมสหกรณ์บางสะพาน พร้อมทั้งสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดทำข้อนำเสนอสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here