โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพืชสมุนไพรกัญชาฯ

0
430

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร นางสาวกีรติยา สวัสดิภาพ นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ สมาชิกสภาเกษตรกร และเกษตรกร เข้าร่วมงาน “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพืชสมุนไพรกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จังหวัดอุทัยธานี ” ณ หอประชุมอำเภอทัพทัน ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here