แก้ไขปัญหาการเข้าออกและจอดเทียบท่าของเรือประมงพื้นบ้าน

0
533

วันที่ 17 เมษายน 2562 นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนยุทธ์ศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพปัญหาบริเวณหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้านต้นแบบ คลองฝั่งแดง หมู่ 4 บ้านฝั่งแดง ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อจัดทำข้อเสนอขุดลอกปากคลองและทำเขื่อนกั้นทรายเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าออกและจอดเทียบท่าของเรือประมงพื้นบ้าน ซึ่งเป็นความเดือดร้อนของชาวประมงกว่า 50 ครัวเรือน โดยนำเข้าในวาระการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อแก้ไขปัญหาให้ชาวประมง ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here