ร่วม งานวันดินโลก ปี 2562 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

0
371

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นายวิสูตรวิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่ ร่วม งานวันดินโลก โดยนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานบูรณาการขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพื่อสนับสนุนนโยบายเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน และคิกอ๊อฟ การจัดงานวันดินโลก ปี 2562 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี โดยมี นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และเกษตรกร ร่วมพิธี ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2562 เพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาและเตรียมพร้อมสำหรับฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย  โอกาสนี้ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และภาคีเครือข่าย 7 ภาคส่วน ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาสังคม สื่อ และภาคประชาชน ได้ร่วมกันลงนามประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย พร้อมกันนั้นสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเกษตรกรตำบลหาดขาม ในการช่วยเหลือเกษตรกร โครงการสร้างรั้วกั้นช้าง นำเสนอ รัฐมนตรีช่วยว่าการการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับทราบผลการดำเนินงาน

    

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here