“สภาเกษตรกรฯ” โอดผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่สกัด B100

0
345

“สภาเกษตรกรฯ”หนุนชาวสวนปาล์ม ใช้ B 100 ลดสต็อกปาล์ม 4 แสนกว่าตัน เชื่อช่วยแก้วิกฤติผลผลิตล้น-ราคาตกต่ำลดมลพิษในอากาศครวญถูกผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่สกัด

            17  กุมภาพันธ์ 2562  นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B 100 ตามรอยเท้าพ่อ

"สภาเกษตรกรฯ"โอดผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่สกัด B100 

เพื่อแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันของเกษตรกร” โดยมีนายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน สภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกปาล์ม ผู้แทนเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร เข้าร่วม
"สภาเกษตรกรฯ"โอดผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่สกัด B100 

           นายอภิศักดิ์ กล่าวว่า สถานการณ์การผลิตปาล์มน้ำมันของประเทศไทย ได้เกิดสภาวะเปลี่ยนแปลงด้านผลผลิตอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ปี 2560  ปริมาณผลผลิตได้เพิ่มสูงขึ้นจาก ปี 2559 อย่างก้าวกระโดด จาก 11.42 ล้านตัน เป็น14.10 ล้านตัน และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2561 เป็น 15.39 ล้านตัน และคาดการณ์ว่า ในปี 2562 ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันจะเพิ่มเป็น 16.76 ล้านตัน และเนื้อที่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ประกอบกับการคาดการณ์สถานการณ์การผลิตและการค้าน้ำมันปาล์มโลก มีผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยรวม 7.80 % ทำให้สต็อกน้ำมันปาล์มโลกสูงกว่า 10 ล้านตัน ในปี 2561 น้ำมันปาล์ม  ที่ผลิตได้ในประเทศมีปริมาณ 2.796 ล้านตัน ใช้ในประเทศ 2.38 ล้านตัน โดยผลิตเป็นน้ำมันพืช 1.20 ล้านตัน และไบโอดีเซล 1.15 ล้านตันผลผลิตที่เหลือจำหน่ายโดยส่งออกเป็นน้ำมันปาล์มดิบและผลิตภัณฑ์   แต่เนื่องจากสต็อกน้ำมันปาล์มในประเทศมีปริมาณสูงขึ้น ความต้องการซื้อผลผลิตปาล์มลดน้อยลง ส่งผลให้ราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรขายได้ตกต่ำ
"สภาเกษตรกรฯ"โอดผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่สกัด B100 

รองประธานสภาเกษตรกร กล่าวว่า ดังนั้น สภาเกษตรกรฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน หาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน โดยการน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อช่วยบรรเทาภาระของประเทศในยามวิกฤต มาเป็นแนวทางจัดทำโครงการสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B 100 ตามรอยเท้าพ่อ เพื่อแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันของเกษตรกร รวมทั้งพัฒนาปาล์มน้ำมันของประเทศไทยให้มีทางเลือกในการใช้ และมีปริมาณการผลิตที่สมดุลเพียงพอกับความต้องการของประเทศ ทั้งด้านอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มา : คมชัดลึก

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here