ประชุมคณะทำงานด้านพืชสวน ครั้งที่ 1/2562

0
408

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. นายสายชล ชนะภัย รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คนที่ 2 เป็นประธานคณะทำงานด้านพืชสวน นายสมชาย ปี่แก้ว สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นรองประธานคณะทำงาน นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะทำงานจัดประชุมคณะทำงานด้านพืชสวน ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานคณะทำงานด้านพืชสวน รวมทั้งกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกำหนดแผนชี้แจงวัตถุประสงค์การรับสมัครสมาชิกสมาพันธ์เครือข่ายชาวสวนมะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here