ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2562

0
530

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นายวิสูตร วิทยานันท์ ปธ.สภจ นายอานนท์ โลดทนงค์ รองประธานคนที่ 1 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสายชล ชนะภัย รองประธานคนที่ 2 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและพนักงาน ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาวาระต่างๆในการช่วยเหลือเกษตรกร รวมถึงการดำเนินงานตามแผนปี 2562 ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here