ต้อนรับคณะสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

0
380

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอานนท์ โลดทนงค์ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่ได้ต้อนรับดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพและคณะสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เข้าตรวจเยี่ยมโครงการ การดำเนินงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชนสับปะรด โดยการตรวจเยี่ยมโครงการครั้งนี้เพื่อพัฒนาปรับปรุงการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสับปะรดที่ตกเกรดเพิ่มผลผลิตสับปะรดผลสดในการส่งออก มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ GMP ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนอ่าวน้อย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here