สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมเสวนาผลักดันพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าวแบบครบวงจร

0
514

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายสมหวัง พิมสอ ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล อำเภอบางสะพาน สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร เสวนา หัวข้อเรื่อง แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าวแบบครบวงจรเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์        ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้ร่วมเสวนา นางศันสนีย์ เกษตรสินสมบัติ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จากเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเกรียงไกร ไกรทอง อดีตนายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ นายอำนาจ มณีแดง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมะพร้าว คณะกรรมการแก้ไขปัญหาพืชผลเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และนายสมหวัง พิมสอ ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล อำเภอบางสะพาน สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การเสวนาในครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางและแนะนำเกษตรกรในการพัฒนาแปรรูปมะพร้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์ ให้คำแนะนำส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ การทำมะพร้าวอินทรีย์ส่งออก และรณรงค์การนำมะพร้าวนำเข้าในประเทศ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here