การพัฒนาสับปะรดสู่เกษตรกรแปลงใหญ่สร้างรายได้เพิ่มคุณภาพ

0
334

เสียงสัมภาษณ์ นายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                        หัวข้อการพัฒนาสับปะรดสู่เกษตรกรแปลงใหญ่สร้างรายได้เพ่ิมคุณภาพจากรายการวิทยุ เมืองไทยดี๊ดี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here