ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 6/2561

0
215

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.นายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอานนท์ โลดทนงค์ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คนที่ 1 นายสายชล ชนะภัย รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คนที่ 2 นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมาชิกและเจ้าหน้าที่ จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 6/2561 เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสภาเกษตรกรแห่งชาติ การขับเคลื่อนการบูรณาการโครงการการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลพัฒนาคุณภาพชีวิต และโครงการกิจกรรมแผนปฏิบัติงานสภาเกษตรกรจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งการดำเนินงานของคณะทำงาน สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย โดยการประชุมครั้งนี้ได้เชิญหน่วยงาน 4 หน่วยงานได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจำภาคใต้ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การยางแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสอบถามเรื่องการทำฝนเทียมภาคการเกษตร และแนวทางได้รับความช่วยเหลือของเกษตรกรจากภาครัฐ ณ. ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และกำลังรับประทานในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง ประเสริฐ จันวิไชย, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, รวมถึง Chuchatt Thongdee และ สุชาติ ยกชู, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, สำนักงาน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, รวมถึง Chuchatt Thongdee, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, รวมถึง สมใจ นพชำนาญ, Namo Wanvilai และ Fai Sawitree, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 15 คน, รวมถึง สุรัตน์ มุนินทรวงศ์, ชยันต์ สังขไพฑูรย์, แหม่ม ร่องแก้ว, วิสูตร วิทยานันท์, สายชล ชนะภัย และ สนม มณีแดง, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here