จัดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ปี 2562 (ตำบลช้างแรก)

0
612

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นการจัดทำ          แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ปี 2562 (ตำบลช้างแรก) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย นำโดย นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และพนักงาน โดยมีผู้แทนสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้านของตำบลช้างแรก คณะผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอของอำเภอบางสะพานน้อย ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ภายใต้โครงการการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อ                                                       1.ยกร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล                                                                                  2.ปัญหา ความต้องการ และแนวทางแก้ไข/พัฒนา
3.การสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกรรายสินค้า

ในภาพอาจจะมี 16 คน, รวมถึง บ้านน้ำปลา สกก.คลองขลุง จำกัด, Khanita Saelee, สันทัด ทัด เดชเกิด, Namo Wanvilai, ประเสริฐ จันวิไชย, ธนวัฒน์ ชูเพชร ยะลา, สนง.สภาเกษตรกร จังหวัดปัตตานี และ Fai Sawitree, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง Namo Wanvilai และ Fai Sawitree, คนที่ยิ้ม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here