จัดประชุมคณะทำงานด้านพืชสวน ขับเคลื่อนองค์กรด้านพืชสวนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

0
501

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายสายชล ชนะภัย รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คนที่ ๒ เป็นประธานคณะทำงานด้านพืชสวน นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะทำงานจัดประชุมคณะทำงานด้านพืชสวน ครั้งที่ 3/261 ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพิจารณาแผนการปฏิบัติงานของคณะทำงานดำเนินการในปี 2562 โดยการประชุมครั้งนี้ มีเป้าหมายเรื่อง สมาพันธ์เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจะผลักดันการสร้างเครือข่ายองค์กรด้านพืชสวน ให้เข้มแข็งและขับเคลื่อนได้ในปี 2562 นี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here