สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งเสริมเกษตรกรนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต และพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรไทยสู่เกษตรกร 4.0

0
567

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ห้องโยธิน โรงแรมหาดทอง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ นายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมเสวนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรไทยสู่เกษตรกร 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้แทนเกษตรกร        ระดับตำบล ปี 2562 โดยมีนายตติย อัครวานิชตระกูล ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ให้ความรู้ แนะแนวทางเปิดช่องทางการตลาดเกษตร ผู้เข้าร่วมเป็นผู้แทนเกษตรกรระดับตำบลจากทั้ง 8 อำเภอ ในงานมีการจัดเสวนาในหัวข้อ ช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรไทยสู่เกษตร 4.0 มี ผู้ร่วมเสวนา ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ บริษัทสยามแม็คโคร และบริษัทสวิฟท์ จำกัด พร้อมการระดมความคิดเห็นแนวทางการปฏิบัติของสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อขับเคลื่อนผ่านเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ส่งเสริมเกษตรกรผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here