สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

0
528

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวสมใจ นพชำนาญ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และพนักงาน ร่วมกิจกรรม “การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ” ณ บริเวณลาน พระบรมราชานุสาวรีย์ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า หว้ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยในงานมีการมอบนโยบาย แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิธีลงนาม บันทึกความร่วมมือในการลดคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมีนิทรรศการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ชม

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ความเห็นชอบโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 ก.ค.61 โดยการใช้มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในห้ากิจกรรมหลักที่ทุกหน่วยงานราชการต้องดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.61 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้ทุกหน่วยงานภาครัฐเกิดความตระหนักและได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งจังหวัด ด้วยการบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในงานมีการจัดนิทรรศการกล่องยูเอชที การรับบริจาคถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน การมอบนโยบายและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการลดและคัดแยก และกิจกรรมกลุ่มการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยให้ได้รับความรู้และนำไปปฏิบัติ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here