รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบปะกับสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

0
542

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอานนท์ โลดทนงค์ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คนที่ 1 นายสายชล ชนะภัย รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดคนที่ 2 นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมาชิกและเจ้าหน้าที่ โดยการประชุมครั้งนี้ นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดรวมทั้งการบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตรของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here