video

สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์

สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์
video

ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 16 มิถุนายน 2559

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 คณะสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

จัดเวทีเสวนาหัวข้อเรื่อง “เมื่ออนาคตมะพร้าวสดใส จะพัฒนาร่วมกันอย่างไรให้ยั่งยืน”

เมื่อเวลา 13.00 น. วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดเวทีเสวนาหัวข้อเรื่อง “เมื่ออนาคตมะพร้าวสดใส จะพัฒนาร่วมกันอย่างไรให้ยั่งยืน” ณ โดมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในงานวันเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 โดยนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิด นายสำออย วงศ์เณร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวรายงาน ...

MOST POPULAR

HOT NEWS