video

สภาเกษตรแห่งชาติเปิดศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติและเตรียมจดสิทธิบัตรนวัตกรรมการเลี้ยงกุ้ง

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติที่บ่อเลี้ยงกุ้งของนายเดชา บรรลือเดช ณ ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ  โดยนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติภายหลังจากการทำพิธีเปิดศูนย์แล้ว นายประพัฒน์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจากโรคระบาด รวมทั้งปัญหาสถานการณ์อุตสาหกรรมกุ้งมีอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลผลิตมีแนวโน้มลดลงทั้งในด้านมูลค่าการส่งออกและปริมาณกุ้ง ห่วงโซ่อุตสาหกรรมถึงกับประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง สภาเกษตรกรแห่งชาติตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยเฉพาะปัญหาโรคกุ้งตายด่วน...
video

สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์

สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์
video

ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 16 มิถุนายน 2559

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 คณะสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

จัดเวทีเสวนาหัวข้อเรื่อง “เมื่ออนาคตมะพร้าวสดใส จะพัฒนาร่วมกันอย่างไรให้ยั่งยืน”

เมื่อเวลา 13.00 น. วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดเวทีเสวนาหัวข้อเรื่อง “เมื่ออนาคตมะพร้าวสดใส จะพัฒนาร่วมกันอย่างไรให้ยั่งยืน” ณ โดมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในงานวันเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 โดยนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิด นายสำออย วงศ์เณร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวรายงาน ...

MOST POPULAR

HOT NEWS