คุยกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตอน”19 พฤศจิกา ประกาศราชกิจจา ให้มีสภาเกษตรกรฯ”

https://www.youtube.com/watch?v=6OfjhwfS8Wg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1TAFEFAlQg7xtRIweSpMBentt1WA9CZXhYJ2BLa3BZQzA11maTD8iBh8Q
video

โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกร หลักสูตร “การขยายพันธุ์ขนุน”

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกร หลักสูตร “การขยายพันธุ์ขนุน” ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ 10 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการสนับุสนุนวิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาให้ความรู้เรื่องการทาบกิ่งขนุน การจัดโครงการฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรที่สนใจได้เรียนรู้เทคนิคการขยายพันธุ์ขนุน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพหลัก และพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมีการขยายผลในพื้นที่และชุมชนต่อไป https://www.youtube.com/watch?v=U5DLeOVXtNA  
video

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปี 2562

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 พรรษา ในปี 2558ประจำปี 2562 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ https://www.youtube.com/watch?v=0He21mEdtto&feature=share
video

จัดนิทรรศการผลงานการเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติ

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมบูรณาการกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่สร้างความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งองค์กรภาคการเกษตร กิจกรรม จัดงานเกษตรและของดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2562 จัดนิทรรศการผลงานการเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติช่วยป้องกันโรคที่เกี่ยวกับกุ้งได้แทบทุกชนิด การเลี้ยงกุ้งรูปแบบอิงธรรมชาติเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งที่สำคัญและยั่งยืน สร้างรายได้ให้กับผู้ที่สนใจเลี้ยงกุ้ง มั่นใจสร้างประเทศไทย-อาหารปลอดภัย เกษตรกร รายเล็ก รายใหญ่ใช้ระบบนี้ได้หมดสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมได้ในงานเกษตรและของดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2562 ณ...
video

ร่วมต้อนรับคณะดูงานจากประเทศเมียนมาร์

https://www.youtube.com/watch?v=vedy_bIzLQA เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำโดย นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณวิไลย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตรและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมต้อนรับ นายวูนา ลิน ประธานสหกรณ์การเกษตรตะนาวศรีและคณะจากเมืองมะริด ประเทศเมียนมาร์ ได้มาศึกษาดูงาน โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี โรงงานคัดบรรจุสับปะรด ณ ตำบลอ่าวน้อย...
video

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด

https://www.youtube.com/watch?v=EQudLbPaDG8 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด โดยมีนายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธี นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้า สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวรายงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติดภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติดนี้ มีผู้แทนสภาเกษตรกรระดับตำบลเข้าร่วมโครงการจำนวน 48 คนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค...
video

หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศึกษาดูงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ต้อนรับหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะด้านบริหารสำหรับพนักงานที่ปรับระดับตำแหน่งเป็นระดับอำนวยการสูงและระดับอำนวยการ ศึกษาดูงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2562 https://www.youtube.com/watch?v=ya2i0yyxwUo&t=6s    

MOST POPULAR

HOT NEWS