video

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอและเกษตรกรกลุ่มองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรเพื่อจัดทำแผนผลิตรายสินค้าเกษตรภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยร่วมทำแผนกับกลุ่มเครือข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติ ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย คัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า คือน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อน https://www.youtube.com/watch?v=NH6l5yIXBkM&feature=share

โครงการถนนกินได้ สร้างรายได้ให้ชุมชน

วันที่ 12 พ.ค. 59 ได้มีการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรระดับตำบล ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน และหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มฯ และพูดคุยเกี่ยวกับโครงการถนนกินได้ สร้างรายได้ให้ชุมชน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นายพงษ์ศักดิ์ ไชยคำมี สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพต้นแบบการทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งสาธิตของเกษตรกร

พิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพต้นแบบการทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งสาธิตของเกษตรกร โดยใช้นวัตกรรมการเลี้ยงแบบอิงธรรมชาติ (Ras : Semi-biomimicry) สู่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอย่างยั่งยืน โดยท่านประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมปัตตาเวีย รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ...

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 19 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นายสำออย วงศ์เณร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดงานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 พรรษา ในปี 2558 ประจำปี 2559 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดขึ้น...

MOST POPULAR

HOT NEWS